#

2 % z daní

Podobne ako minulé roky, aj teraz sa môžete  rozhodnúť, ako bude použitá časť Vašich daní. Ak máte radi tanec a mladých ľudí, tak môžete podporiť našu "Tanečnú školu OSB" a to tým, že nám darujete 2 % zo svojich zaplatených daní.

Uvádzame krátky postup, podľa typu daňového priznania, ktoré podávate:

1. právnické osoby (s. r. o., a.s., ...) - môžete  nám venovať 1 %, alebo 2 % zo svojich daní. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 EUR. V princípe stačí, ak vo svojom daňovom priznaní pre právnické osoby vypíšete naše údaje:

Údaje o prijímateľovi č. 1, Nezabudnite svoj podpis (štatutára) v tejto časti.
IČO: 42366135,
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Tanečná škola OSB
Ulica: Slnečná 
Súpisné/orientačné číslo: 1940/16
PSČ: 927 05
Obec: Šaľa

2. fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2017 - môžete nám darovať 2 % z Vašej zaplatenej dane (minimálne 3 EURá), stačí ak v daňovom priznaní typ B (XII oddiel), resp. typ A ( VIII oddiel) vypíšete opäť naše údaje:

IČO: 42366135,
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Tanečná škola OSB
Ulica: Slnečná 
Súpisné/orientačné číslo: 1940/16
PSČ: 927 05
Obec: Šaľa

3. zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov - postup je nasledovný:

1. Do 15. 02. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (každý rok to robíte). 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane".  (pozor je to nové tlačivo – oproti minulému roku).

3. Následne pozorne vyplňte celé "Vyhlásenie o poukázaní podielu dane(pozor je to nové tlačivo – oproti minulému roku), pričom z vyššie uvedeného "Potvrdenia o zaplatení dane" si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vaše zaplatenej dane (minimálne 3 EURá). Prípadne požiadajte svojho zamestnávateľa, nech Vám aj toto tlačivo vyplní, pričom naše údaje opäť sú:

IČO: 42366135,
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Tanečná škola OSB
Ulica: Slnečná 
Súpisné/orientačné číslo: 1940/16
PSČ: 927 05
Obec: Šaľa

4. Ak nám chcete oznámiť, že Vy ste zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ...).

5. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie) doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Späť k článkom

© 2016 - 2020 OSB. All Rights Reserved. Developed by MrCode NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.x